Postanowienia noworoczne mogą być skuteczne!

Nowy rok, nowa ja. Już od kilku lat jest to [...]